Hagagatan 2D, 514 44 Länghem
info@maria-olszewsky.com
0705-739325
Välkommen till
Dr.
Maria Olszewsky

Välkommen

Jag bor i Tyskland, närmare bestämt i Fürth/Bayern, där jag driver en praktik som dermatologMaria Olszewskyallergologlaserspecialist och läkare för vensjukdomar.
Jag har sysslat med estetisk dermatologi sedan 1996.
Mitt huvudsakliga gebit tillhör skolmedicinen. 

Genom ständig vidareutbildning har jag tillägnat mig kunskaper över nytillkomna tekniker, 
såsom Mesoterapi (anti-agebehandling) och Fyllsubstanser (t.ex. Polymjölksyra). 
Den permanenta vidareutbildningen ger även mina patienter optimal säkerhet.

Mitt motto är att se till hela människan, inte enbart konstaterandet av en förändring av huden. Ingen effektiv behandling kan ske, utan att man lär känna bakgrunden (t.ex. Psoriasis och Atopiskt eksem). Framöver kommer jag förstärkt att även innefatta den traditionella kinesiska medicinen.

Specialområden

Botulinumtoxin A

Jag behandlar med det tyska preparatet Xeomin®, vilket har två färre täckproteiner (Hüllproteine) än t.ex. Botox och sålunda är mindre giftigt.

Skumsklerosering av vener

Företrädesvis behandlar man smärre, ytliga vener med denna metod. Därvid injicerar man ett slags skum i venen. Preparatet som används heter Aethoxysklerol®, vilket klistrar ihop venen. Därefter löses det upp av vävnaden.

Peeling med Triklorättiksyra

Denna substans används vid åldershud i ansiktet, eller vid akneärrbildning. Processen som följer, gör att celler vandrar in i huden och underhuden och bringar ordning i de skadade vävnaderna (t.ex. solskador). Behandlingen är förbunden med en skalningsprocess. Efter detta kommer bindvävsfibrerna att återställas helt naturligt.

Lipolys

Enligt det tyska nätverket för Lipolys, sker det varje år väsentliga förbättringar av tekniken. Lipolys är en behandlingsform, där man genom att injicera en substans (Fosfatidylkolin och Desoxykolsyra) angriper fettcellerna, varvid dessa reduceras. Denna typ av injektionslipolys kan man använda på samtliga fettdepåer på hela kroppen.

Hyaluronsyra

Produkten som används är ett mycket rent, polymert preparat. Med detta kan man glätta rynkor och andra volymdefekter, företrädesvis i ansiktet. Granuler (knotor) uppstår inte vid denna behandling. Substansen löses upp på naturlig väg med tiden.

Galleri

Titta in i mitt behandlingsrum